Tanulmány Szépművészeti

T  a n u l m á n y

a

Művészeti alkotások, síkbeli reprodukcióijainak magasabb

minőségi szintre emeléséhez

 

 Szépművészeti Múzeum  Budapest

Fotó Stúdió, Digitális Archív témafelelős,

 

 

Fonyódi Krisztián  úr részére !

 

 

1.      Előzmények:

Mint ismeretes a Múzeum birtokában lévő síkbeli és térbeli alkotásokat az archiválás időpontjában, mindig az akkor ismert legkorszerűbb eszközökkel igyekeztek elvégezni. Így a  „filmes” időszakban, korszerű és a mai napig is vezető technikai képességekkel bíró fényképezőgépeket és nagyméretű megbízható film nyersanyagokat használtak. A szakszerű film hívást és a szükséges nyomdai megjelenésekre általában külső feldolgozó cégeket bíztak meg, mert ezek a munkafázisok nagyban függnek a felhasználás mikéntjétől is, és ez ma a direkt digitalizálás korában is így van.  Felvételező szakmai kollégáik az évek során olyan összegyűjtött felvételezési gyakorlatot szereztek, hogy azt pótolni vagy helyettesíteni nehéz feladat. A digitális archiválás, vagyis a felvételezés nemcsak a technológia kiváló ismeretét, hanem a tartalomszolgáltató vagyis a múzeum művészeti alkotásainak felvételezés szempontjai szerinti ismeretekkel  is bírnak. Természetszerű az a jelenség, hogy a technikai fejlesztés a fotóval összefüggő reprodukciós területen is megjelent, így ezen technikai fejlesztéseket és a minőségi emeléssel kapcsolatos  igényeket csak jól átgondolt és lépésenként megvalósított alkalmazásokkal  lehet elérni.

 

  1. A detektált hiba lehetőségek:

  / a tanulmány szerzője kitér a fotó felvételezés itt tárgyalt minden általa ismert jellemzőire, de nem kíván a technikai fejlesztés sorrendiségén, azok gyakorlati alkalmazásaik bevezetésért harcba szállni./

 

 

  1. A műterem

Minden a fotó felvételezési igényt alkalmazó cég, szervezet, múzeum, azzal a való ténnyel szembesül, hogy igényei minden bizonnyal túlhaladják lehetőségeit. Egy komoly tartalomszolgáltatónak, múzeumnak ismerni kell a tartalmi elosztásait és annak függvényében kialakítani a felvételezési, archiválási módozatokat. Ez pontosan azt jelenti, hogy ha a múzeum birtokában több tárgyszerű, 3D kiterjesztésű tárgy van, akkor a műterem kialakulásakor ez a primer szerep. Itt jelen esetünkben egy általános célra jól alkalmazható, de speciális minden igényt kielégítő műterem nem áll rendelkezésre. A jelenleg kialakított műterem több és itt elmondott hiba lehetőséget rejt magában.

 

Tárgyfotózáskor:

 a műterem jól hasznosítható,  bár a fix tárgyasztal csak korlátozott méretűeket tud befogadni, ismeretes, hogy a felvételező kollégák a földön, az ismert papír háttér segítségével nagyobb kiterjedéseket is le tudnak fotografálni.Több fényvezető eszközökre lenne szükség, hiányzik a hálózati feszültségingadozást kiiktató energetikai egység.

 

Sikbeli reprodukciónál:

 a síkbeli reprodukció sok fix felvételezési paramétert feltételez, a képi anyagok nagy többsége ennek a hiányait mutatja,

 

  1. eredeti tartó: jelen eredeti tartó nem képes mindig azonos fix magasságban tartani a

síkbeli eredetieket, erre a célra alkalmatlan, uj rendszerű beszerzése elengedhetetlen.

  1. eredeti tartó közép magassági tengely beállítása: bármilyen eredeti és géptartó

állvány is kerül alkalmazásba az eredeti tartó középponti magasságát számszakilag tudni kell, és a felvételezési gép magasságát távolságmérő lézer eszközzel mérni, beállítani kell, jövőbeli alkalmazása elengedtethetetlen.

  1. tengelyhiba, az eredeti tartó és a felvételezési eszköz párhuzamos síkban tartása:

ez a hiba okozza a képen a térbeli kiterjesztés torzulásait, még akkor is ha az a kép minden sarokpontja élesen került leképzésre, ennek megoldására két egymástól merően különböző megoldás kínálkozik,:

 

fix beállítású eszköz:

 az új és az  ismert eredeti tartóval fix technikai kötődésű padlón futtatott sin rendszer készül és azon egy új állvány ami az eredeti tartó magassági pontjáig ér fel, és így csak a felvételező gép távolsági pontját kell keresni, mert a tengelymagasság és a párhuzamosság adva van , hátránya hogy a műterem teljes hosszában kell futnia, és azon a mai használatos  Foba állvány nem emelhető át, lehetséges rövidebb sínhossz, ennek a gyakorlati érdemi méretét csak a felvételező kollégák gyakorlati tapasztalata adja meg.

 

mobil beállítású eszköz:

 a jelenleg is használt Foba állvány reprodukciós célra való részleges átalakítása, az állványon ki kell alakítani egy fix felszerelésű helyet a kereszttartón, hogy a tengelymagasságát mérő lézer eszköz a talaj-gép közötti távolságot mindig mérni tudja, itt nem fontos az eredeti méret betartása, mert számszakilag a keresztszán és a felvételező gép fél középpontját is be kell számítani, de már egyszer kiszámított távolság esetén a merőeszköz mindig azonos számot mutasson.

Készíteni kell egy nagy bázistávolságú lézer kivetítő és mérő eszközt amely a felvételező gépre mindig  csak azonos módon rögzíthető, és a középső lézerpont az eredeti tartó középjelére kell vetítődnie, a két szélső mérő-vetítő lézer az eredeti tartón azonos mért pontban lévő vetítő felületre érkezik, és ott egy szálkereszt, itt egy függőleges szálon átfutva érzékelhető, hogy a Foba állvány az adott ponton milyen szögelfordulással kell mozgatni, hogy a párhuzamosság létre jöjjön. Készíthető egy azonos vízszintes síkban tartó kiegészítő eszköz amely a felvételező gépet azonos síkban ugyan de finom szögelfordulással, – + 20 fokon belül képes elforgatni.

Ezen beállításokhoz két munka személyzet kell, és azt minden tárgytávolságkor azokat újból be kell állítani. Lehetséges a lézer beállító fényeket precíziós távolságmérő lézer műszerekkel kicserélni, akkor a felvételező mindkét mérőeszközt figyelve állíthatja, és szögben forgathatja az állványt, amíg mindkét mért szám azonos számszaki eredményt  nem mutat.

Használni kell egy Manfrotto által gyártott un. feles gömbfejet, ami a felszerelt felvételező gép síkbeli vízszintezését, bármilyen állvány állásban megoldja.

 

  1. A felvételező eszköz:

a síkbeli reprodukciós munkák szempontjából közömbös, hogy a felvételező milyen munkagépet használ, annak a biztosítása azonban elengedtethetetlen, hogy a gép mindig azonos felerősítésű pontra kerüljön. Ez azt jelenti, hogy a felvételezési gépnek rendelkeznie kell egy a felerősítő rendszeren kívül két azonos síkbeli tartást elősegítő kis csapokkal is. Jelenleg ezeket az igényeket a fix felépítésű felvételezési gépek kielégítik. A használatban lévő SINAR műszaki gépet, annak felerősítő rendszerét akár a gyártól, akár hazai finommechanikai eszközökkel át kell alakítani. Ismeretes hogy a Sinar gyakorlati ismertetőjében épp a minden irányban való korlátlan állítást megengedő rendszer használatával érvel, ez reprodukciós felhasználás során nem alkalmazható, itt fix beállítással, és fix kikapcsolt korrekciós rendszerrel kell dolgozni.

 

  1. Az uj rendszerű eredeti tartó:

bármikor továbbfejleszthető alumínium MiniTech elemekből készített eredeti tartó mindig középpontosan zár vagy nyit, mérhető középpontja van,

könnyen maszkolható a kényszerű csillogások megszüntetésére. / lásd melléklet/

 

 

  1. 5. A Csillogásmentes Reprodukciós Technológia     a Csi*ARET / lásd melléklet/

 

A mai reprodukciós technológia részben a fotográfia hagyományaira épül, de nem    hasznosítja a számítógéppel megsegített digitális fotográfia meglévő előnyeit,

ennek  megismerésére szeretnénk felhívni szíves figyelmüket.

 

 

Baráti tisztelettel

 

Basa János fotóművész

 

B u d a p e s t, 2009.10.21